ŽUPNI OGLASI - 10. OŽUJKA 2019.- 1. KORIZMENA NEDJELJA

1.    U tjednu koji je pred nama slavimo:
u srijedu – 9. devetnica u čast sv. Josipa; u 16 sati je krunica i prilika za ispovijed a sv. Misa u 16:30 sati.
u petak – pobožnost Križnog puta u 1630 sati.
u nedjelju – 2. KORIZMENA NEDJELJA; sv. Mise ovdje u crkvi su u 8, 10 i 17 sati;
2.    U tjednu koji je pred nama slavimo proljetne kvatre. Vjernici se pozivaju da ih proslave molitvom, pokorom i djelima ljubavi a na poseban način u srijedu, petak i subotu. Ove proljetne kvatre posvećene su pokori i obraćenju pa uključimo se i mi svojim sudjelovanjem i zauzetošću na svom osobnom obraćenju.
3.    Od katoličkog tiska stigao je novi broj Katoličkog tjednika u kojem između ostalog možete pročitati: u uvodniku – o postu jezika; Papina poruka za korizmu; razmiščjanje – svetost snaga koja pokreće; reportaža o župi u Grabovici; u rubrici odrasanje – o uzorima; razmišljanje – prva i najveća žrtva pobačaja; o đavolskim ponudama... pa ove i druge vijesti, razmišljanja i informacije možete pročitati u novom Tjedniku kojeg možete uzeti u župnom uredu.
4.    Darovi za crkvu i godižbinu – pročitati.
5.    Mise kroz tjedan – pročitati.
6.    Vjeronauk je idući tjedan prema rasporedu kao i dogovoreni termini i susreti.
7.    U proteklom vremenu umrli su naši župljani +KATA RAJIĆ koja je umrla 04. 03. a ukopana 09. 03. na groblju Crkvica; +LUCA POLIĆ koja je umrla 02. 03. a ukopana 07. 03. u Požegi; i naš bivši župljanin JOSIP BEVANDA koji je umro 02. 02. a ukopan 01. 03. u Roterdamu u Nizozemskoj. Sjetimo ih se u svojim molitvama. Pokoj vječni daruj im Gospodine.