Sv. Mise kroz tjedan - 22.02.-28.02.2016.

Ponedjeljak, 22. 02. 2016.
-17h: + Josip i Magdalena Pinter    

Utorak, 23.02. 2016.
-17h: + Nikola Zvonić

Srijeda, 24. 02. 2016.
-16:30h: + Anđa i Drago Anđelić, + ob. Anđelić, Petar Pandža

Četvrtak, 25. 02. 2016.
-17h: + Luca i Ivan Pašalić
    
Petak, 26. 02. 2016.
-17h: + Zoran, Andrija i Marinko Andrijašević

Subota, 27. 02. 2016.
-17h: + Nikola i Štefanija Kustura

Nedjelja, 28. 02. 2016.
-8h: + Tihomir, Anto i Kata Batarilo  
-17h: + Jago, Luca i Mirko Marković

 

Kategorija: