Sv. Mise kroz tjedan - 18.04.-24.04.2016.

Ponedjeljak, 18. 04. 2016.
-18h: + Dominik Šerventić    

Utorak, 19.04. 2016.
-18h: + Paula i Stjepan Janković, Matilda i Ivan Mazul

Srijeda, 20. 04. 2016.
-18h: + Anđa i Jozo Smoljan

Četvrtak, 21. 04. 2016.
-18h: + Josip Blažević
    
Petak, 22. 04. 2016.
-18h: +Martin, Justina, Vlado i Franciska Pušić

Subota, 23. 04. 2016.
-18h: + Blaž, Ruža i Manda Papković

Nedjelja, 24. 04. 2016.
-8h: + Franjo i Jozefina Jonjić, + ob. Jonjić
-18h: + Dragutin, Vesna i Mara Čuturić

 

Kategorija: