Sv. Mise kroz tjedan - 13.04. - 19.04.2015.

Ponedjeljak, 13. 04. 2015.
-18h: + Anuša, Jure, Ivo i Niko Đudarić    

Utorak, 14.04. 2015.
-18h: + Franjo i Anđa Marković, Drago i Anđa Krišto

Srijeda, 15. 04. 2014.
-18h: + Jakov i Ana Akrapović

Četvrtak, 16. 04. 2015.
-18h: +
    
Petak, 17. 04. 2015.
-18h: +

Subota, 18. 04. 2015.
-18h: + Dominik Šerventić

Nedjelja, 19. 04. 2015.
-8h: + Karlo, Marija, Anto i Ivka Vidović
-18h: + Branko Pušić

Kategorija: