Sv. Mise kroz tjedan - 06.02.-12.02.2017.

Ponedjeljak, 06. 02. 2017.
-17h: + Marijan, Bruno i Ljubica Nikić    

Utorak, 07. 02. 2017.
-17h: + Ana i Vinko Tolić, + ob. Tolić

Srijeda, 08. 02. 2017.
-16:30h: + Matilda Ledvij
    
Četvrtak, 09.02. 2017.
-17h: + Anto i Anđa Jurišić
    
Petak, 10.02. 2017.
-17h: + Lucija i Josip Dobrić, Marija Tomić

Subota, 11.02. 2017.
-17h: + Marko i Tomo Madunić, Jozo i Filomena Kustura

Nedjelja, 12. 02. 2017.
-8h: + Dragutin Milanović, +ob. Milanović
-17h: + Drago, Ivan i Franciska Rukavina

 

Kategorija: