MOLITE

Foto: bitno.net

Ovako nekako ide tijek jednog događaja s opatom Antunom, pustinjakom iz prvih kršćanskih vremena. Opat Antun je čuo u evanđelju da sve proda, poda siromasima i slijedi Krista.

Piše: Bazilije M.

On je to sve doslovno učinio i nastanio se u pustinji. Za njim su pošli mnogi mladići i djevojke.

Jednom je k njemu došla delegacija od tih mladića s upitom kako mogu postati pravi kršćani. Antun im je odgovorio Kristovim riječima: „Kada te netko udari po jednom obrazu, okreni mu i drugi.“ Oni su mu iskreno odgovorili da to ne mogu. On im je rekao da se onda makar dopuste udariti po jednom obrazu. Na to su oni rekli da ni to ne mogu. Antun ih je onda ohrabrio da se makar ne osvećuju onima koji ih udare. Oni su rekli da im je i to nemoguće. Tada se Antun zaustavio i rekao svojem bratu, pustinjaku, da im nešto spremi za jelo jer su bolesni, i otpusti ih. Kada su objedovali, dodao im je: „Kada već ništa od toga ne možete, onda molite!“

I mi možemo stati u red onih koji dolaze opatu Antunu i čuti isti odgovor. Drži nas velika nemoć da činimo dobre stvari - hoćemo, a ne možemo - pa onda nam stoji uvijek na raspolaganju mogućnost da molimo.

Krist je molio u Getsemaniju kada se u Njemu prelamalo htijenje i nemogućnost. Tada je i svojim učenicima rekao: „Bdijte i molite!“Kada se te riječi pročitaju u kontekstu tog događaja, onda se može razumjeti da to znači: „Molite da možete ljubiti svoje neprijatelje.“ On je u Getsemaniju ušao u klinč smrti: „Dati svoj život za svoje neprijatelje!“Pomagala mu je samo molitva! Po molitvi je u Njega ušao duh spremnosti. Duh raspoloživosti. Sila odozgor!

Malo više od mjesec dana nakon tog događaja, prije uzlaska na Nebo, rekao je svojim učenicima da ostanu u gradu i mole dok ne prime Silu odozgor. Oni su molili i sišao je Duh Sveti. A Duh Sveti ih je osposobio za ljubav prema neprijateljima. Sjetimo se samo Stjepana, muža puna vjere i Duha Svetoga. Molio je za one koji su ga kamenovali!

U svakoj jednostavnoj i iskrenoj molitvi dobivamo snagu Duha Svetoga. A Duh Sveti podiže našu palu narav na višu razinu. Bez Njegove sile preostaje nam da se za sve i stalno osvećujemo. I nije to šala. Ne samo da nismo kršćani - kad se osvećujemo - nego postajemo leglo gujinje. Nastamba nečistih duhova. Sinovi i kćeri zloga. Ajme nama!

Gospodine, Isus Kriste, bolesni smo! Smiluj se nama! Izliječi našu ranjenu narav! Učini nas dionicima čaše Očeve! Ponizno Te molimo!