STATISTIKA ŽUPE ZA 2008. GODINU

U 2008. godini je bilo:

13 Krštenja 8 Prvopričesnika 11 Krizmanika
MATEA KOKIĆ
NIKOLINA LEROTIĆ
LUCAS TOMIĆ
ANDREJ TODOROVIĆ
GABRIELLA LEAH BILIĆ
MARKO TOLIĆ
DAVID CENTELEGE
MARINA OSTI
TONI JUREŠIĆ
MATEO POPOVIĆ
IVANO GRBEŠIĆ
LEON KAJIĆ
ADRIAN LEKIĆ
DRAGO AKRAPOVIĆ
INES ČOLIĆ
TONI ČOLIĆ
MARKO MILIČEVIĆ
ANJA LONČAR
LEONA LUČIĆ
VLADIMIR SAKAČ
ANJA VUJIČEVIĆ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANA MARIJA JURIĆ
ANDREA ČOLIĆ
ANNA PUŠIĆ
BORIS BILIĆ
DOLORES LOVRIĆ
IVAN KULIER
IVONA NIKOLINA MILANOVIĆ
MARIO MARTINOVIĆ
MATEA JOLIĆ
ERVINA NIKOLINA ŠIŠIĆ
VEDRANA BILIĆ
 
 
67 Umrlih Vjenčanja
JOZEFINA ZRNIĆ
BRANKO BONČINA
DAVID MILANOVIĆ
PAULA ČUBEK
MARKO JURIŠIĆ
MILKA ČUTURIĆ
MARIJA JUREŠIĆ
MIJO MARKOVIĆ
TEREZIJA STOJSKOVSKI
MARIJAN MARKOVIĆ
MIRA CVIJETIĆ
KRISTINA POGARČIĆ
DRAGUTIN RUKAVINA
ANĐA JURIŠIĆ
KATA VIDONI
PETAR RAKITIĆ
KARLO BARUKČIĆ
ANGELINA HUSKIĆ
ANA MARKOVIĆ
STIPO POPOVIĆ
MILKA PILIĆ
PETAR JURIŠIĆ
ZVONKO ROJNICA
NIKICA ČOLIĆ
STIPO BUJIĆ
ANTON BORAS
MARA ČABRAJA
LUDMILA DRAGIČEVIĆ
MARA ČUTURIĆ
VINKO PERČINLIĆ
KATARINA BRNJAKOVIĆ
KATA KOVAČEVIĆ
JURE BATISTA
STIPO VUČIĆ
GOJAN PERČINLIĆ
PERO KRIŠTO
MARIJA KOTANJAC
ANTO POPOVIĆ
JANJA ŠIMIĆ
ANTONIJA STAPIĆ
MIRA ŠIMIĆ
JURO UDOVIČIĆ
ANĐA VASIĆ
JASMINKA BROTANOVIĆ
DELFA VIDOVIĆ
ANA LUKIN
SARAFINA MIJAČ
REZA KRIVANEK
U izradi!

Kategorija: