Zašto je Isus Krist prešao na kršćansku vjeru, a bio je Židov?

PITALI STE: Zašto je Isus Krist prešao na kršćansku vjeru, a bio je Židov?

pitalisteBiste li mi htjeli objasniti zašto je Isus Krist prešao na kršćansku vjeru, i to baš na rimokatoličku, a bio je Židov?

Danijela

Očito Vam je potrebna ozbiljna ponovna kateheza o pravom odnosu Staroga i Novoga zavjeta i Isusove uloge u povijesti spasenja.

Isus nije iz židovske vjere prešao ni na koju drugu, nego je tu vjeru doveo do njezine punoće, sva stara židovska proroštva u njemu su se ispunila. Tako usavršenu biblijsku vjeru, oslobođenu nekih dotrajalih propisa, poput obrezanja, a obogaćenu novim spoznajama, osobito učenjem o Trojstvu i utjelovljenju i uskrsnuću, Isusovi su apostoli pronijeli svijetom. Ni oni se isprva ne zovu kršćanima, nego se tako počinju nazivati tek nakon više godina, najprije u Antiohiji (Dj 11,26). Onda se cijelo tisućljeće svi samo tako zovu da se nakon nesretnog raskola 1054. jedni kršćani počnu nazivati katolicima a drugi pravoslavnima.

Među katolicima rimokatolici nisu posebna vjera nego se tako zovu zato što čuvaju i razvijaju rimsku obrednu baštinu. U istoj Katoličkoj Crkvi istu vjeru vjeruju katolici rimskog, grčkog, armenskog, koptskog, melkitskog i drugih obreda. Svi su oni Isusovi i Isus je njihov. I svi poštuju židovsku baštinu, čak u rimskom misnom kanonu Abrahama, od kojega Židovi potječu, nazivamo »praocem naše vjere«. Tko god vjeruje u Isusa Krista, Abrahamova potomka, baštinik je vjere Abrahamove.

Ni govora, dakle, da bi Isus prelazio od židovske na kršćansku vjeru, nego je kršćanstvo baštinik židovstva na novoj razini Objave kojom nas je Isus obogatio.

Kategorija: