Protivi li se Transcendentalna meditacija našoj vjeri?

PITALI STE: Protivi li se Transcendentalna meditacija našoj vjeri?


pitalisteVjerujem da ste čuli za transcendentalnu meditaciju (TM) koja je predmet mnogih predrasuda. Kao katolik, imao sam prilike malo više se upoznati s tim putem literature i drugih sredstava. Naime, u nedoumicu su me dovele neke izjave iz crkvenih krugova u kojima se TM stavlja u isti red sa sektama i sličnim pokretima kao što su Jehovini svjedoci, Hare Krishne i sl. Kad sam te izjave pročitao, bio sam vrlo zbunjen.

 

Koliko sam ja uspio saznati, o TM-u se ističe da to nije religija, pogled na svijet, vegetarijanstvo, filozofija, koncentracija, bioenergija, alternativa, hipnoza, kontemplacija, spiritizam i slično, već da je to jednostavna, laka, prirodna mentalna tehnika koja omogućuje stanje najmanjeg uznemirenja svijesti. Na taj način ono omogućuje temeljito opuštanje i počinak dublji nego u najdubljem snu. Rezultat takva počinka je neutralizacija stresa i napetosti. Vrlo važno je istaknuti da se TM uzima kao znanstveno potvrđena metoda koja pomaže u liječenju i prevenciji psihosomatskih bolesti koju preporučuju čak i neki liječnici. Molim vas da mi odgovorite da li u TM ima išta štetno što bi se protivilo našoj vjeri?

 

Čitatelj

 

Očito su Vam u ruke došle knjige koje izdaju i šire pripadnici ili organizacije transcedentalne meditacije jer ste napisali upravo ono najtipičnije kako se TM predstavlja samo da bi bila dojmljivija i prihvatljivija za što širi krug ljudi. Razumije se da se u takvim popularizatorskim knjigama ne iznosi sva stvarnost ni istina toga pokreta nego samo ono što može privući nove pristaše. Zbog toga se u tim propagandnim materijalima neprestano ističe kako TM nije ni religija ni pogled na svijet te da je, navodno, prihvatljiva za religiozne ljude koji pripadaju različitim Crkvama ili vjerskim zajednicama kao i za one koji se baš ne smatraju religioznima ni pripadnicima ikoje Crkve ili vjerske zajednice.

 

Transcendentalnom meditacijom označava se tehnika meditiranja s pripadajućom indijskom slikom svijeta koju je iz Indije na zapad prenio Mahesh Prasad Varma (ili drugim imenom Maharishi Mahesh Yogi), koji je rođen 1918. te je kratko vrijeme bio student fizike. On se poziva na hinduističkog učitelja, vođu ortodoksnog hinduizma, koji se zove Svami Brahmananda Sarasvati a koji ima kao »božanski učitelj« i ime »Guru Dev«. U povezanosti s tim guruom i »svetom tradicijom« ovlašteni učitelji transcendentalne meditacije uveli su inicijacijsku ceremoniju bez koje se ne smije učiti TM tehnika. Usprkos prilogođavanju zapadnim trendovima, u pokretu su ostali tradicionalno-indijski odnosi učitelj-učenik u koji u inicijalnoj ceremoniji ulazi svatko tko želi meditirati po TM tehnici. Naplaćivanje uvodnih tečajeva iz TM znači, s jedne strane, glede toga prekid s hiduističkom tradicijom a, s druge strane, na Zapadu ostavlja dojam kao da ti tečajevi nisu mobiliziranje u pokret, a osim toga i prikupljeni novac dobro dođe.

 

Tehnika transcendentalne meditacije standardizirani je oblik indijske mantra-meditacije koja se poglavito služi jednosložnim mantrama (magijskim izrazima) iz tantrijske tradicije (vjerovanja i obredi mlađega hinduizuma ili budizma). TM - kako sami pripadnici ističu - važi kao »jednostavna, naravna tehnika koja omogućuje potpuno razvijanje čovječje svijesti i život u harmoniji s ukupnošću naravnih zakona«. Pomoću te tehnike - ističu pripadnici pokreta - mogu se »upotrebljavati svemoguće snage naravi po svojoj volji«, a što se npr. vidi po levitaciji (lebdenju ljudskog tijela nad zemljom). Zbog toga pripadnici TM imaju ambiciju promicanja svjetskoga mira i uređenja idealnoga društva, pa čak osnivaju političke stranke pod nazivom »Stranke naravnog zakona«. U pozadini toga optimističkog gledanja na svijet i predstavljanja TM kao tehnike za univerzalno rješavanje problema stoji zapravo moderni religiozni evolucionizam učitelja koji se zove Sri Aurobindos. Po toj teoriji ili ideologiji, evolucija rješava sve probleme onome tko joj se prepusti. Po tom elementu, »tehnologije samosvijesti« TM je važan element možda poznatijeg »postkršćanskog« i »postreligioznog« pokreta New Age (Novo doba).

 

TM se pokušala u Sjedinjenim Američkim Državama predstavljati kao nereligiozna tehnika za opuštanje da bi dobila pristup državnim ustanovama i državnim novcima, ali je to propalo nakon što je g. 1977. sud u New Jerseyu presudio daje ipak riječ o religioznom pokretu. Po učenju pripadnika TM, druge religije, pa i kršćanstvo, ne mogu više voditi k Bogu i k religioznom životu jer im nedostaje »praktična tehnika«. Takav ambivalentan stav prema religiji i prema kršćanstvu obično zauzimaju i oni ljudi koji transcendentalnu meditaciju koriste kao praksu meditacije te su na neki način religiozni, ali ne i kršćani. Od tih koji meditiraju u tehnici TM put prema kršćanstvu otežan je slikom svijeta koji TM ipak propovijeda, koliko god to u svom propagiranju niječe, pripadnošću novoj organizaciji te neosporivom ulogom gurua Maharisha. Pogled na svijet što ga zastupa TM nespojiv je s kršćanskim pogledom na svijet, a meditacijska praksa koju prakticira TM za kršćane je u najmanju ruku problematična. Stoga čovjek koji želi ostati pravi katolički vjernik nema što tražiti ni naći na tečajevima TM.

 

TM pokret ima danas svoju središnjicu u Švicarskoj u Seelisbergu na jezeru Vierwaldstätter See, a najpoznatije organizacije toga pokreta su »Međunarodno društvo za meditaciju« (IMS), zatim »Maharishi International Universitv« u mjestu Fairfield u SAD, »Maharishi University of Natural Law« u Engleskoj te vrlo brojne druge organizacije, jer na čitavom svijetu ima oko dva milijuna pripadnika toga pokreta.

Kategorija: