Tko su i u što vjeruju Jehovini svjedoci?

PITALI STE: Tko su i u što vjeruju Jehovini svjedoci?


Obraćam vam se s molbom da mi pomognete jer sam se našao u situaciji u kojoj se više najbolje ne snalazim, premda sam siguran u neke stvari. Naime, u novije vrijeme dosta često razgovaram s jednim prijateljem o vjerskim stvarima te primjećujem da se strašno razilazimo, premda obojica potječemo iz tradicionalne katoličke obitelji. Sumnjam, no još ne mogu to dokazati, da je on nasjeo »Svjedocima Jehove« i da zastupa neke njihove stavove.

Molio bih vas da mi pokušate odgovoriti kako pripadnici te sljedbe predstavljaju, tumače Boga (zapazio sam da mi prijatelj osporava Presveto Trojstvo), kako se oni zapravo služe Biblijom te tko je tu sljedbu osnovao i tko njome upravlja?

Vlado

Pokušat ćemo Vam odgovoriti na Vaša pitanja, ne ulazeći je li Vaš prijatelj simpatizer ili nije poznate sekte »Jehovinih svjedoka«. Počet ćemo od posljednjeg pitanja. Osnivač sljedbe je Charles Taze Russell (1852.-1916.), podrijetlom iz redova prezbiterijanaca koji se u 18. godini susreo s grupicom odcijepljenih adventista koji su očekivali 1874. Kristov konačni dolazak. Kad se 1879. oženio adventističkom spisateljicom, zajedno su te godine utemeljili časopis »Kula stražara«, a dvije godine kasnije i svoju tvrtku (WTB) koja je prerasla u religiozni koncern.

Godine 1907. rastavio se od svoje žene, a za 1914. najavio je propast svih kraljevstava na zemlji i doslovno oživljavanje Abrahama, Izaka i drugih biblijskih likova. Kad se to nije dogodilo, pomicao je na sljedeće godine 1915., 1916., pa 1918., no on je umro 1916. a naslijedio ga je nakon borbe za vlast odvjetnik Joseph Franklin Rutherford (1869.-1942.) koji je oživljavanje Abrahama - za kojega je, kako je tvrdio, sagradio vilu u San Diegu - najavio za 1925.

Godine 1931. dao je sljedbi ime »Jehovini svjedoci«, a 1941. napisao je knjigu »Djeca« u kojoj je mladim pripadnicima sljedbe zabranio sklapanje braka jer samo što nije došao kraj svijeta pa će moći djecu rađati u zemaljskom raju. Godine 1942. umro je u Abrahamovoj vili, a naslijedio ga je Nathan Homer Knorr (1905.-1977.), izvrstan organizator, koji je osnovao misijsku školu (Gileadovu školu) koja je godišnje »proizvodila« gotovo 2000 novih članova, tako da je sljedba od 150.000 narasla za njegova vodstva na 2.240.000.

Kad se najavljeni kraj svijeta za 1975. opet nije dogodio, stotine tisuća članova sljedbe se razočaralo. Godinu dana kasnije došlo je do reorganizacije u vodstvu Jehovinih svjedoka te je vrhovnim autoritetom sekte postalo Upravno tijelo koje sačinjava nekoliko istaknutih starijih članova.

Prema njihovim podacima Jehovini su svjedoci 2006. godine imali 6,7 milijuna aktivnih članova.

Sljedba je osnovana pod imenom »Ozbiljni istraživači Biblije« i članovi sljedbe čitaju Bibliju, no ne prihvaćaju ozbiljan, znanstveni studij Biblije, nego su naučeni tako se koristiti Biblijom kako ih tumači i navodi vodstvo »Kule stražara«. Napravili su i svoj vlasti prijevod Biblije nazvan »novi svijet - prijevod«, a koji je na mnogim mjestima prilagođen odnosno čak i promijenjen da bi mogao biti unesen u njihovo učenje. Pozivajući se na 2 Tim 3,16, oni Bibliji pristupaju na temelju osobne inspiracije. Zapravo, za njih nije važna Biblija, nego literatura WTB-a, koja je za njih Božja istina za sadašnji čas. Smatraju se jedinim kršćanima, jedinima koji kršćanstvo naučavaju i žive.

Po svom naučavanju veoma su daleko od kršćanstva: važniji im je Stari zavjet, a odbacuju najvažniju objavljenu istinu da je Bog jedan u trojstvu: Otac i Sin i Duh Sveti. Vjeru u Presveto Trojstvo odbacuju s obrazloženjem da je to učenje za njih nespojivo s jednoboštvom. Po učenju Jehovinih svjedoka, Isus Krist samo je prvorođeni Sin Božji i čovjekom postali nadanđeo Mihael, koji je umro na stupu (odbacuju i sam pojam križa), kao duhovno biće probuđen je te je g. 1914. u nebu započeo rat protiv Sotone i njegovih demona. Oborio je vraga s pratnjom na zemlju i na nebu uredio svoje prijestolje s kojega on upravlja Božjim narodom, Jehovinim svjedocima, na zemlji po svojim vidljivim predstavnicima, nadzirateljima svjedoka. Za nekoliko godina Krist će kao Jehovin maršal u bitki kod Harmagedona uništiti sve države ovoga svijeta te s Jehovinim svjedocima, koji će jedini preživjeti, uspostaviti raj na zemlji. Za tu bitku pozivaju se na knjigu Otkrivenja, 16. redak u 16. glavi: »I skupiše ih na mjesto koje se hebrejski zove Harmagedon.« Na hebrejskom Hea Megiddo znači Megidsko brdo. Megido je grad u ravnici Ezdrolon podno brda Karmela gdje su dogodile krvave bitke (vidi Suci 4,12 -16; 2 Kr 23,29). U knjizi proroka Zaharije (12,1) Megido označava konačni poraz neprijateljskih snaga. To je tek jedno mjesto u 3. dijelu knjige Otkrivenja koje sljedba izvlači iz konteksta te mu očito daje pretjerano i nerealno značenje. Naime, cijelo Otkrivenje podijeljeno je u dva dijela: proročki odsjek s »pismima Crkvama« 1,9 - 3,22 te odsjek u strožem smislu apokaliptički 4,1 - 22, 5. U tom drugom dijelu općenito je uobičajena shema apokaliptičkih upozorenja: predigre do svršetka vremena 6,1 -11,9; zatim neposredne kušnje i veliko sučeljenje 12,1 - 20,15 te konačno - ispunjenje i očitovanje 21,1 - 22,5).

Po učenju sljedbe, opet se pozivajući na Otkrivenje 7,4 (kod katolika čitanje na blagdan Svih svetih) samo 144.000 imaju nadu da će s Kristom u nebu vladati dok je za sve ostale pripadnike sljedbe predviđen vječni raj na zemlji.

Utemeljitelji sljedbe nametnuli su i netočno ime Boga - Jehova umjesto kako je izvorno na hebrejskom Jahve. Utemeljitelji sekte odlučnim odbacivanjem svake Crkve odbacili su i sve sakramente. Ostalo im je krštenje, ali ne kao sakrament nego kao simbolički čin predanja Jehovi. Jednom godišnje slave i »spomen-večeru«, no ona je u punom obliku pridržana samo za preostale od »144.000«.

Budući da sekta Jehovinih svjedoka odbacuje vjeru u Presveto Trojstvo, te budući da ne priznaje Isusu Kristu puno božanstvo i čovještvo - ta se sljedba ne može smatrati kršćanskom.

Kategorija: