VJENČANI U 2010. GODINI

VJENČANI U  2010. GODINI

MAJA TERZIĆ I MLADEN MARJANOVIĆ, vjenčani 17. srpnja 2010.

KATARINA BULAJIĆ I IGOR JUREŠIĆ, vjenčani 25. srpnja 2010.

JOSIPA MAJSTOROVIĆ I DARKO ČOBANOVIĆ, vjenčani 30. srpnja 2010.

BARBARA ŠTRBAC I IGOR MARKOVIĆ, vjenčani 31. srpnja 2010.

KATARINA BULAJIĆ I IGOR JUREŠIĆ, vjenčani 25. srpnja 2010.

JOSIPA MAJSTOROVIĆ I DARKO ČOBANOVIĆ, vjenčani 30. srpnja 2010.

BARBARA ŠTRBAC I IGOR MARKOVIĆ, vjenčani 31. srpnja 2010.

Kategorija: