4. KOLOVOZA – SV. MISA NA BILIVODAMA, KOJOM ĆEMO SE PRISJETITI ŽRTVE KOJU SU PODNIJELI SVI KOJI SU MORALI NAPUSTITI SVOJ RODNI KRAJ, KAO I STRADALIH KOJE JE UBILA MRŽNJA.

Kategorija: