30. KOLOVOZA – 01. RUJNA - ORGANIZIRAMO DJEČIJE LJETO. POZIVAMO SVU DJECU OD PRVOG DO DEVETOG RAZREDA KOJA ŽELE SUDJELOVATI DA SE PRIJAVE U ŽUPNI URED ILI KOD ČASNIH SESTARA RADI ŠTO KVALITETNIJE ORGANIZACIJE.

Kategorija: