29. SRPNJA - na Kupresu u organizaciji BK BiH održat će se Obiteljski dan, a svečana sv. misa je u 11 sati. Naši biskupi pozivaju sve one koji mogu da se odazovu i sudjeluju na ovom Danu, a sve nas potiču na zajedničku „Molitvu Presvetom Trojstvu...

za obitelj“.

Kategorija: