25. SVIBNJA – BRAK U CRKVI ŽELE SKLOPITI: IVAN ČOKIĆ ROĐEN 25. KOLOVOZA 1996. GODINE U KISELJAKU OD OCA VIKTORA I MAJKE SLAĐANE ROĐ. KNEŽEVIĆ I DAJANA ŽULJEVIĆ ROĐENA 19. RUJNA 1994. U VITEZU OD OCA MILKA I MAJKE ...

 SLAVICE ROĐ. STOJANOVIĆ. VJENČAT ĆE SE U ŽUPI SV. JURAJA U VITEZU.

Kategorija: