14. LISTOPADA – JESENSKA ZAHVALNA SVETA MISA NA GROBLJU GRADAC U 11 SATI. BIT ĆU NA RASPOLAGANJU ZA MOLITVE NA GROBOVIMA VAŠIH POKOJNIKA OD 10 SATI.

Kategorija: