06. SRPNJA - ZAVJETNA SV. MISA BIT ĆE NA TAVNIKU U 11 SATI. POZIVAM SVE KOJI MOGU DA DOĐU NA OVU SV. MISU IZ ZAHVALNOSTI PREMA BOGU I NAŠIM PRECIMA KOJI SU NAM OSTAVILI OVU TRADICIJU KAO IZRAZ SVOJE VJERE I POUZDANJA U BOGA.

Kategorija: