RASPORED BLAGOSLOVA OBITELJI:

28. 12. – RASPOTOČJE; ZVEČAJSKA; GRADAC, KRČ, MILANOVIĆI, PRAŠNICE, POLJICE, GNJUSI 
30. 12. – D. VARDIŠTE, KRIVAČE, G. VARDIŠTE, BILIVODE; ARMIJA BIH, STROSSMAYERA, MUMINAGIĆA, MEOKUŠNICE, UZUNOVIĆA PUT 
31. 12. – KRIŽ, GORNJOZENIČKA, LUKE, NADLUKE, MILIVOJA ČEKADE; CRNILE, PODURIJE; TRAVNIČKA, ZACARINA, ZUKIĆI, RUJEV DO
02. 01. – POTOK, MEJDANDŽIK, JEVREJSKA, KOČEVSKA ČIKMA, STARA ČARŠIJA, TITOVA; SARAJEVSKA, BULEVAR KULINA BANA, JALIMAMOV PUT, VOJVODIĆA PUT, JALIJSKI PUT, SEJMENSKA,  MUJAGIĆA SOKAK
03. 01. – TALIĆA BRDO, LONDŽA, ŠESTIĆA PUT, BEGAGIĆA PUT, ŠERBIN SOKAK, ŠEMSE KADIĆA, REISA ČAUŠEVIĆA, M. SPAHE, ODMUT; DRIVUŠA, TAVNIK, MAČKOVAC, BARE,  RAVNE NJIVE