30. KOLOVOZA – 01. RUJNA – ODRŽANO JE DJEČJE LJETO U ŽUPI NA KOJEM SU SUDJELOVALA DJECA OD PRVOG DO OSMOG RAZREDA. SUDJELOVALO JE OKO 35 DJECE I 10 ANIMATORA.

Kategorija: