27. SIJEČNJA – PROSLAVILI SMO SV. ANĐELU MERIĆI, PATRON SESTARA URŠULINKI SV. MISOM NA KOJU SE OKUPIO LIJEP BROJ LJUDI.

Kategorija: