15. LIPNJA – BRAK U CRKVI SU SKLOPILI MARKO GRABOVAC I ANA DUJMOVIĆ. MLADENCIMA ČESTITAM TE ŽELIM BOŽJI BLAGOSLOV U ZAJEDNIČKOM ŽIVOTU.

Kategorija: