03. SIJEČNJA – ZAVRŠILI SMO BLAGOSLOV OBITELJI. SVI KOJI SU RADILI KADA JE BILA NA ROSPOREDU NJIHOVA ULICA ILI SELO A ŽELE DA SVEĆENIK BLAGOSLOVI NJIHOVU OBITELJ NEKA SE PRIJAVE U ŽUPNI URED.

Kategorija: