Poslanica Titu Glava 2 - Biblija Online

1
Ti, naprotiv, govori što se priliči zdravu nauku:
2
starci da budu trijezni, ozbiljni, razumni, zdrave vjere, ljubavi, postojanosti;
3
starice isto tako - vladanja kakvo dolikuje svetima: ne klevetnice, ne ropkinje mnogog vina, nego učiteljice dobra
4
da urazumljuju mlađe neka ljube svoje muževe, djecu,
5
neka budu razumne, čiste, kućevne, dobre, podložne svojim muževima da se riječ Božja ne bi pogrđivala.
6
Mladiće isto tako potiči da budu razumni.
7
U svemu se pokaži uzorom dobrih djela: u poučavanju - nepokvarljivost, ozbiljnost,
8
riječ zdrava, besprigovorna da se onaj nasuprot postidi nemajući o nama reći ništa zlo.
9
Robovi neka se svojim gospodarima u svemu podlažu, ugađaju im, ne proturječe,
10
ne pronevjeruju, nego neka im iskazuju svaku dobru vjernost da u svemu budu ures nauku Spasitelja našega, Boga.
11
Pojavila se doista milost Božja, spasiteljica svih ljudi;
12
odgojila nas da se odreknemo bezbožnosti i svjetovnih požuda te razumno, pravedno i pobožno živimo u sadašnjem svijetu,
13
iščekujući blaženu nadu i pojavak slave velikoga Boga i Spasitelja našega Isusa Krista.
14
On sebe dade za nas da nas otkupi od svakoga bezakonja i očisti sebi Narod izabrani koji revnuje oko dobrih djela.
15
To govori, zapovijedaj, karaj sa svom vlašću. Nitko neka te ne prezire.