Poslanica Rimljanima Glava 16 - Biblija Online

1
Preporučujem vam Febu, sestru našu, poslužiteljicu Crkve u Kenhreji:
2
primite je u Gospodinu kako dolikuje svetima i priskočite joj u pomoć u svemu što od vas ustreba jer je i ona bila zaštitnicom mnogima i meni samomu.
3
Pozdravite Prisku i Akvilu, suradnike moje u Kristu Isusu.
4
Oni su za moj život podmetnuli svoj vrat; zahvaljujem im ne samo ja nego i sve Crkve pogana.
5
Pozdravite i Crkvu u njihovoj kući. Pozdravite ljubljenog mi Epeneta koji je prvina Azije za Krista.
6
Pozdravite Mariju koja se mnogo trudila za vas.
7
Pozdravite Andronika i Juniju, rođake i suuznike moje; oni su ugledni među apostolima i prije mene bili su u Kristu.
8
Pozdravite Amplijata, ljubljenoga moga u Gospodinu.
9
Pozdravite Urbana, suradnika moga u Kristu, i ljubljenog mi Staha.
10
Pozdravite Apela, prokušanoga u Kristu. Pozdravite Aristobulove.
11
Pozdravite Herodiona, rođaka moga. Pozdravite Narcisove koji su u Gospodinu.
12
Pozdravite Trifenu i Trifozu koje se trude u Gospodinu. Pozdravite ljubljenu Persidu koja se mnogo trudila u Gospodinu.
13
Pozdravite Rufa, izabranika u Gospodinu, i majku njegovu i moju.
14
Pozdravite Asinkrita, Flegonta, Herma, Patrobu, Hermu i braću koja su s njima.
15
Pozdravite Filologa i Juliju, Nereja i njegovu sestru, i Olimpu, i sve svete koji su s njima.
16
Pozdravite jedni druge cjelovom svetim. Pozdravljaju vas sve Crkve Kristove.
17
Zaklinjem vas, braćo, čuvajte se onih koji siju razdore i sablazni mimo nauk u kojem ste poučeni, i klonite ih se.
18
Jer takvi ne služe Gospodinu našemu Kristu, nego svom trbuhu te lijepim i laskavim riječima zavode srca nedužnih.
19
Doista, vaša je poslušnost doprla do sviju. Zbog vas se dakle radujem i htio bih da budete mudri za dobro, a bezazleni za zlo.
20
Bog mira satrt će ubrzo Sotonu pod vašim nogama. Milost Gospodina Isusa s vama!
21
Pozdravlja vas Timotej, suradnik moj, i Lucije, Jason i Sosipater, rođaci moji.
22
Pozdravljam vas u Gospodinu ja, Tercije, koji napisah ovu poslanicu.
23
Pozdravlja vas Gaj, gostoprimac moj i cijele Crkve. Pozdravlja vas Erast, gradski blagajnik, i brat Kvart.
24
#
25
Onomu koji vas može učvrstiti - po mojem evanđelju i propovijedanju Isusa Krista, po objavljenju Otajstva prešućenog drevnim vremenima,
26
a sada očitovanog i po proročkim pismima odredbom vječnoga Boga svim narodima obznanjenog za poslušnost, vjeru -
27
jedinomu Mudromu, Bogu, po Isusu Kristu: Njemu slava u vijeke! Amen.