Knjiga Brojeva Glava 33 - Biblija Online

1
Ovo su postaje Izraelaca što ih prijeđoše kad iziđoše iz zemlje egipatske u svojim četama pod vodstvom Mojsijevim i Aronovim.
2
Na zapovijed Jahvinu Mojsije je bilježio polazne točke njihova putovanja. Ovo su njihove postaje prema njihovim polaznim točkama.
3
Iz Ramsesa krenuše u prvome mjesecu. Bio je petnaesti dan prvoga mjeseca - sutradan poslije Pashe - kad se Izraelci zaputiše uzdignutih pesnica i naočigled sviju Egipćana,
4
dok su Egipćani pokopavali one koje je Jahve između njih pobio, to jest sve prvorođence, i tako nad njihovim božanstvima izvršio pravdu.
5
Krenu dakle Izraelci iz Ramsesa i utabore se u Sukotu.
6
Zatim odu iz Sukota i utabore se u Etamu, baš na rubu pustinje.
7
Pođu iz Etama, a onda okrenu prema Pi Hahirotu, koji se nalazi nasuprot Baal Sefona. Tabore postave pred Migdolom.
8
Krenu od Pi Hahirota i prijeđu posred mora u pustinju. Išli su tri dana pustinjom Etanom, a onda se utabore u Mari.
9
Zatim odu iz Mare i stignu u Elim. U Elimu je bilo dvanaest izvor-voda i sedamdeset palma. Tu su se utaborili.
10
Potom krenu iz Elima te se utabore uz Crveno more.
11
A otišavši od Crvenog mora, utabore se u pustinji Sinu.
12
Potom odu iz pustinje Sina i postave tabore u Dofki.
13
Otišavši iz Dofke, utabore se u Alušu.
14
Krenu iz Aluša i utabore se u Refidimu. Tu narod nije imao vode da pije.
15
Odu iz Refidima te se utabore u Sinajskoj pustinji.
16
Krenu iz Sinajske pustinje te se utabore u Kibrot Hataavi.
17
Odu iz Kibrot Hataave te se utabore u Haserotu.
18
Onda odu iz Haserota i utabore se u Ritmi.
19
Krenu iz Ritme i utabore se u Rimon Peresu.
20
Odu iz Rimon Peresa i utabore se u Libni.
21
Iz Libne odu i utabore se u Risi.
22
Odu iz Rise te se utabore u Kehelati.
23
Odu iz Kehelate i utabore se na brdu Šeferu.
24
Odu s brda Šefera i utabore se u Haradi.
25
Odu iz Harade i utabore se u Makhelotu.
26
Odu iz Makhelota te se utabore u Tahatu.
27
Odu iz Tahata i utabore se u Tarahu.
28
Iz Taraha odu i utabore se u Mitki.
29
Odu iz Mitke i utabore se u Hašmoni.
30
Iz Hašmone odu i utabore se u Moserotu.
31
Odu iz Moserota i utabore se u Bene Jaakanu.
32
Odu iz Bene Jaakana i utabore se u Hor Gidgadu.
33
Odu iz Hor Gidgada i utabore se u Jotbati.
34
Odu iz Jotbate i utabore se u Abroni.
35
Iz Abrone odu i utabore se u Esion Geberu.
36
Iz Esion Gebera odu i utabore se u pustinji Sinu, to jest u Kadešu.
37
Iz Kadeša krenu te se utabore na brdu Horu, na granici zemlje edomske.
38
Na zapovijed Jahvinu svećenik se Aron pope na brdo Hor i tu umre na prvi dan petoga mjeseca, u četrdesetoj godini nakon izlaska Izraelaca iz egipatske zemlje.
39
Aronu je bilo stotinu dvadeset i tri godine kad je preminuo na brdu Horu.
40
Aradski kralj, Kanaanac, koji je živio u kanaanskom kraju Negebu, čuo je o dolasku Izraelaca.
41
S brda Hora odu te se utabore u Salmoni.
42
Odu iz Salmone i utabore se u Punonu.
43
Odu iz Punona i utabore se u Obotu.
44
Odu iz Obota i utabore se na moapskom području u Ije-Abarimu.
45
Odu iz Ije-Abarima i utabore se u Dibon Gadu.
46
Iz Dibon Gada odu i utabore se u Almon Diblatajimu.
47
Iz Almon Diblatajima odu i utabore se na Abarimskim bregovima, pred Nebom.
48
Odu s Abarimskih bregova i utabore se na Moapskim poljanama, uz Jordan, nasuprot Jerihonu;
49
taborovali su uz Jordan od Bet Haješimota sve do Abel Hašitima na Moapskim poljanama.
50
Na Moapskim poljanama uz Jordan, nasuprot Jerihonu, Jahve reče Mojsiju:
51
"Ovako reci Izraelcima: 'Kad prijeđete preko Jordana u zemlju kanaansku,
52
potjerajte ispred sebe sve stanovnike te zemlje, uništite sve njihove slike; uništite sve njihove salivene kumire i sve njihove uzvišice porušite.
53
Onda zaposjednite zemlju i u njoj se nastanite, jer sam vam je predao da je zaposjednete.
54
Zemlju razdijelite kockom među svoje rodove. Brojnijem povećajte dio, a manjem smanjite. Gdje god kocka padne, bilo za koga, neka je to njegovo, a prema otačkim plemenima dijelite im baštinu.
55
Ako stanovnike zemlje ispred sebe ne potjerate, onda će oni koje od njih na životu ostavite biti trnje u vašim očima i bodljike u vašim bokovima; dosađivat će vam u zemlji u kojoj budete živjeli
56
i postupit ću s vama kako sam mislio postupiti s njima.'"