Knjiga Brojeva Glava 26 - Biblija Online

1
Poslije toga zla Jahve reče Mojsiju i Eleazaru, sinu svećenika Arona:
2
"Obavite popis sve zajednice sinova Izraelovih, po njihovim porodicama, popišite sve, od dvadeset godina pa naviše, koji su u Izraelu sposobni za borbu."
3
Mojsije, dakle, i svećenik Eleazar popišu ih na Moapskim poljanama, uz Jordan blizu Jerihona,
4
sve od dvadeset godina pa naviše, kako je Jahve naredio Mojsiju i Izraelcima. Sinovi Izraelovi koji su izašli iz zemlje egipatske bili su:
5
Izraelov prvorođenac Ruben. Sinovi Rubenovi: od Henoka rod Henokovaca; od Palua rod Paluovaca;
6
od Hesrona rod Hesronovaca i od Karmija rod Karmijevaca.
7
To su rodovi Rubenovaca. Njih je bilo četrdeset i tri tisuće sedam stotina i trideset.
8
Paluov sin bijaše Eliab,
9
a sinovi Eliabovi: Nemuel, Datan i Abiram. Taj Datan i Abiram bijahu ugledni članovi zajednice koji se podigoše protiv Mojsija i Arona u buni Korahovoj, kad se pobuniše protiv Jahve.
10
Nato je zemlja rastvorila svoje ralje i progutala ih zajedno s Korahom, kad je smrt pograbila tu skupinu i oganj proždro dvjesta i pedeset ljudi. Tako su postali opomenom.
11
No sinovi Korahovi ne izginuše.
12
Sinovi Šimunovi po svojim rodovima: od Nemuela rod Nemuelovaca; od Jamina rod Jaminovaca; od Jakina rod Jakinovaca;
13
od Zeraha rod Zerahovaca i od Šaula rod Šaulovaca.
14
To su rodovi Šimunovaca, njih dvadeset i dvije tisuće i dvjesta.
15
Sinovi Gadovi po svojim rodovima: od Sefona rod Sefonovaca; od Hagija rod Hagijevaca; od Šunija rod Šunijevaca;
16
od Oznija rod Oznijevaca; od Erija rod Erijevaca;
17
od Aroda roda Arodovaca i od Arelija rod Arelijevaca.
18
To su rodovi Gadovih potomaka. Njih je upisano četrdeset tisuća i pet stotina.
19
Judini sinovi: Er i Onan. I Er i Onan umriješe u zemlji kanaanskoj.
20
Sinovi Judini po svojim rodovima bijahu: od Šele rod Šelinaca; od Peresa rod Peresovaca i od Zeraha rod Zerahovaca.
21
Peresovi su sinovi opet bili: od Hesrona rod Hesronovaca i od Hamula rod Hamulovaca.
22
To su Judini rodovi. Njih je upisano sedamdeset i šest tisuća i petsto.
23
Sinovi Jisakarovi, prema svojim rodovima: od Tole rod Tolinaca; od Puve rod Puvinaca;
24
od Jašuba rod Jašubovaca i od Šimrona rod Šimronovaca.
25
To su Jisakarovi rodovi. Njih je upisano šezdeset i četiri tisuće i trista.
26
Sinovi Zebulunovi, po svojim rodovima: od Sereda rod Seredovaca; od Elona rod Elonovaca i od Jahleela rod Jahleelovaca.
27
To su rodovi Zebulunovaca. Njih je upisano šezdeset tisuća i pet stotina.
28
Sinovi Josipovi, po svojim rodovima: Manaše i Efrajim.
29
Sinovi Manašeovi: od Makira rod Makirovaca. Makiru se rodio Gilead. Od Gileada rod Gileadovaca.
30
Ovo su bili sinovi Gileadovi: od Jezera rod Jezerovaca; od Heleka rod Helekovaca;
31
od Asriela rod Asrielovaca; od Šekema rod Šekemovaca;
32
od Šemide rod Šemidinaca i od Hefera rod Heferovaca.
33
Heferov sin Selofhad nije imao sinova, nego kćeri. Imena Selofhadovih kćeri bila su: Mahla, Noa, Hogla, Milka i Tirsa.
34
To su Manašeovi rodovi. Njih je upisano pedeset i dvije tisuće i sedam stotina.
35
Ovo su opet sinovi Efrajimovi, po svojim rodovima: od Šutelaha rod Šutelahovaca; od Bekera rod Bekerovaca i od Tahana rod Tahanovaca.
36
Ovo su sinovi Šutelahovi: od Erana rod Eranovaca.
37
To su rodovi Efrajimovih sinova. Njih je upisano trideset i dvije tisuće i pet stotina. To su sinovi Josipovi, po svojim rodovima.
38
Sinovi Benjaminovi, po svojim rodovima: od Bele rod Belinaca; od Ašbela rod Ašbelovaca; od Ahirama rod Ahiramovaca;
39
od Šefufama rod Šefufamovaca i od Hufama rod Hufamovaca.
40
Belini sinovi bili su: Ard i Naaman. I tako, od Arda rod Ardovaca, a od Naamana rod Naamanovaca.
41
To su sinovi Benjaminovi, po svojim rodovima. Njih je upisano četrdeset i pet tisuća i šest stotina.
42
Ovo su sinovi Danovi, po svojim rodovima: od Šuhama rod Šuhamovaca. To su sinovi Danovi, prema svojim rodovima.
43
Od svih rodova Šuhamovaca bilo je upisano šezdeset i četiri tisuće i četiri stotine.
44
Sinovi Ašerovi, po svojim rodovima: od Jimne rod Jimninaca; od Jišvija rod Jišvijevaca i od Berije rod Berijevaca.
45
Od sinova Berijinih: od Hebera rod Heberovaca i od Malkiela rod Malkielovaca.
46
Ašerovoj kćeri bilo je ime Serah.
47
To su rodovi Ašerovih sinova. Njih je upisano pedeset i tri tisuće i četiri stotine.
48
Sinovi Naftalijevi, po svojim rodovima: od Jahseela rod Jahseelovaca; od Gunija rod Gunijevaca;
49
od Jesera rod Jeserovaca i od Šilema rod Šilemovaca.
50
To su rodovi Naftalijevaca. Po njihovim rodovima upisano ih je četrdeset i pet tisuća i četiri stotine.
51
Bilo je, dakle, upisanih Izraelaca šest stotina i jedna tisuća i sedam stotina i trideset.
52
Jahve reče Mojsiju:
53
"Tima neka se razdijeli zemlja u baštinu prema broju osoba.
54
Većem broju povećaj njegovu baštinu, a manjem smanji njegovu baštinu; neka se svakomu dadne njegova baština prema broju upisanih.
55
Ali zemlja neka se podijeli kockom: neka se primi u baštinu prema djedovskim plemenskim imenima.
56
Baština se ima podijeliti kockom svakom plemenu prema njegovoj veličini."
57
Ovo je popis Levijevaca, po njihovim rodovima: od Geršona rod Geršonovaca; od Kehata rod Kehatovaca i od Merarija rod Merarijevaca.
58
Ovo su rodovi Levijevaca: rod Libnijevaca, rod Hebronovaca, rod Mahlijevaca, rod Mušijevaca i rod Korahovaca. Kehatu se rodio Amram.
59
Amramovoj ženi bijaše ime Jokebeda. Bila je kći Levijeva, koja se Leviju rodila u Egiptu. Ona je Amramu rodila: Arona, Mojsija i njihovu sestru Mirjam.
60
Aronu se rodili: Nadab, Abihu, Eleazar i Itamar.
61
Nadab i Abihu poginuli su kad su prinosili neposvećenu vatru pred Jahvom.
62
Svih je popisanih muškaraca od jednog mjeseca pa naviše bilo dvadeset i tri tisuće. Oni nisu bili popisani s Izraelcima i nije im bila dodijeljena baština među Izraelcima.
63
To su, dakle, oni koje je popisao Mojsije i svećenik Eleazar; oni su obavili ovaj popis Izraelaca uz Jordan, na Moapskim poljanama nasuprot Jerihonu.
64
Među njima nije bilo ni jednoga od onih koje su popisali Mojsije i svećenik Aron kad su popisivali Izraelce u Sinajskoj pustinji.
65
Jer Jahve bijaše za njih rekao: "Neka pomru u pustinji i neka nitko od njih ne ostane, osim Kaleba, sina Jefuneova, i Jošue, sina Nunova!"