Knjiga Postanka Glava 7 - Biblija Online

1
Onda Jahve reče Noi: "Uđi ti i sva tvoja obitelj u korablju, jer sam uvidio da si ti jedini preda mnom pravedan u ovom vremenu.
2
Uzmi sa sobom od svih čistih životinja po sedam parova: mužjaka i njegovu ženku.
3
Isto tako od ptica nebeskih po sedam parova - mužjaka i ženku - da im se sjeme sačuva na zemlji.
4
Jer ću do sedam dana pustiti dažd po zemlji četrdeset dana i četrdeset noći te ću istrijebiti s lica zemlje svako živo biće što sam ga načinio."
5
Noa učini sve kako mu je Jahve naredio.
6
Noi bijaše šest stotina godina kad je potop došao na zemlju.
7
I pred vodama potopnim uđu s Noom u korablju njegovi sinovi, njegova žena i žene sinova njegovih.
8
Od čistih životinja i od životinja koje nisu čiste, od ptica, od svega što zemljom puzi,
9
uđe po dvoje - mužjak i ženka - u korablju s Noom, kako je Bog naredio Noi.
10
A sedmoga dana zapljušte potopne vode po zemlji.
11
U dan onaj - šestote godine Noina života, mjeseca drugog, dana u mjesecu sedamnaestog - navale svi izvori bezdana, rastvore se ustave nebeske.
12
I udari dažd na zemlju da pljušti četrdeset dana i četrdeset noći.
13
Onog dana uđe u korablju Noa i njegovi sinovi: Šem, Ham i Jafet, Noina žena i tri žene Noinih sinova s njima;
14
oni, pa sve vrste životinja: stoka, gmizavci što po tlu gmižu, ptice i svakovrsna krilata stvorenja,
15
uđu u korablju s Noom, po dvoje od svih bića što u sebi imaju dah života.
16
Što uđe, sve bijaše par, mužjak i ženka od svih bića, kako je Bog naredio Noi. Onda Jahve zatvori za njim vrata.
17
Pljusak je na zemlju padao četrdeset dana; vode sveudilj rasle i korablju nosile: digla se visoko iznad zemlje.
18
Vode su nad zemljom bujale i visoko rasle, a korablja plovila površinom.
19
Vode su sve silnije navaljivale i rasle nad zemljom, tako te prekriše sva najviša brda pod nebom.
20
Petnaest lakata dizale se vode povrh potonulih brda.
21
Izgiboše sva bića što se po zemlji kreću: ptice, stoka, zvijeri, svi gmizavci i svi ljudi.
22
Sve što u svojim nosnicama imaše dah života - sve što bijaše na kopnu - izgibe.
23
Istrijebi se svako biće s površja zemaljskog: čovjek, životinje, gmizavci i ptice nebeske, sve se izbrisa sa zemlje. Samo Noa ostade i oni što bijahu s njim u korablji.
24
Stotinu pedeset dana vladahu vode zemljom.