Knjiga Postanka Glava 1 - Biblija Online

1
U početku stvori Bog nebo i zemlju.
2
Zemlja bijaše pusta i prazna; tama se prostirala nad bezdanom i Duh Božji lebdio je nad vodama.
3
I reče Bog: "Neka bude svjetlost!" I bi svjetlost.
4
I vidje Bog da je svjetlost dobra; i rastavi Bog svjetlost od tame.
5
Svjetlost prozva Bog dan, a tamu prozva noć. Tako bude večer, pa jutro - dan prvi.
6
I reče Bog: "Neka bude svod posred voda da dijeli vode od voda!" I bi tako.
7
Bog načini svod i vode pod svodom odijeli od voda nad svodom.
8
A svod prozva Bog nebo. Tako bude večer, pa jutro - dan drugi.
9
I reče Bog: "Vode pod nebom neka se skupe na jedno mjesto i neka se pokaže kopno!" I bi tako.
10
Kopno prozva Bog zemlja, a skupljene vode mora. I vidje Bog da je dobro.
11
I reče Bog: "Neka proklija zemlja zelenilom - travom sjemenitom, stablima plodonosnim, koja, svako prema svojoj vrsti, na zemlji donose plod što u sebi nosi svoje sjeme. I bi tako.
12
I nikne iz zemlje zelena trava što se sjemeni, svaka prema svojoj vrsti, i stabla koja rode plodovima što u sebi nose svoje sjeme, svako prema svojoj vrsti. I vidje Bog da je dobro.
13
Tako bude večer, pa jutro - dan treći.
14
I reče Bog: "Neka budu svjetlila na svodu nebeskom da luče dan od noći, da budu znaci blagdanima, danima i godinama,
15
i neka svijetle na svodu nebeskom i rasvjetljuju zemlju!" I bi tako.
16
I načini Bog dva velika svjetlila - veće da vlada danom, manje da vlada noću - i zvijezde.
17
I Bog ih postavi na svod nebeski da rasvjetljuju zemlju,
18
da vladaju danom i noću i da rastavljaju svjetlost od tame. I vidje Bog da je dobro.
19
Tako bude večer, pa jutro - dan četvrti.
20
I reče Bog: "Nek' povrvi vodom vreva živih stvorova, i ptice nek' polete nad zemljom, svodom nebeskim!" I bi tako.
21
Stvori Bog morske grdosije i svakovrsne žive stvorove što mile i vrve vodom i ptice krilate svake vrste. I vidje Bog da je dobro.
22
I blagoslovi ih govoreći: "Plodite se i množite i napunite vode morske! I ptice neka se namnože na zemlji!"
23
Tako bude večer, pa jutro - dan peti.
24
I reče Bog: "Neka zemlja izvede živa bića, svako prema svojoj vrsti: stoku, gmizavce i zvjerad svake vrste!" I bi tako.
25
I stvori Bog svakovrsnu zvjerad, stoku i gmizavce svake vrste. I vidje Bog da je dobro.
26
I reče Bog: "Načinimo čovjeka na svoju sliku, sebi slična, da bude gospodar ribama morskim, pticama nebeskim i stoci - svoj zemlji - i svim gmizavcima što puze po zemlji!"
27
Na svoju sliku stvori Bog čovjeka, na sliku Božju on ga stvori, muško i žensko stvori ih.
28
I blagoslovi ih Bog i reče im: "Plodite se, i množite, i napunite zemlju, i sebi je podložite! Vladajte ribama u moru i pticama u zraku i svim živim stvorovima što puze po zemlji!"
29
I doda Bog: "Evo, dajem vam sve bilje što se sjemeni, po svoj zemlji, i sva stabla plodonosna što u sebi nose svoje sjeme: neka vam budu za hranu!
30
A zvijerima na zemlji i pticama u zraku i gmizavcima što puze po zemlji u kojima je dah života - neka je za hranu sve zeleno bilje!" I bi tako.
31
I vidje Bog sve što je učinio, i bijaše veoma dobro. Tako bude večer, pa jutro - dan šesti.