Poslanica Efžanima Glava 6 - Biblija Online

1
Djeco, slušajte svoje roditelje u Gospodinu jer to je pravedno.
2
Poštuj oca svoga i majku - to je prva zapovijed s obećanjem:
3
da ti dobro bude i da dugo živiš na zemlji.
4
A vi, očevi, ne srdite djece svoje, nego ih odgajajte stegom i urazumljivanjem Gospodnjim!
5
Robovi, slušajte svoje zemaljske gospodare kao Krista - sa strahom i trepetom, u jednostavnosti srca.
6
Ne naoko, kao oni koji se ulaguju ljudima, nego kao sluge Kristove koje zdušno vrše volju Božju;
7
dragovoljno služe - kao Gospodinu, a ne ljudima,
8
znajući da će svatko, bio on rob ili slobodnjak, učini li što dobro, za to dobiti plaću od Gospodina.
9
I vi, gospodari, isto se tako vladajte prema njima: kanite se prijetnje, znajući da je i njihov i vaš Gospodar na nebesima i da u njega nema pristranosti.
10
Ubuduće jačajte se u Gospodinu i u silnoj snazi njegovoj.
11
Obucite svu opremu Božju da se mognete oduprijeti lukavstvima đavlovim.
12
Jer nije nam se boriti protiv krvi i mesa, nego protiv Vrhovništava, protiv Vlasti, protiv upravljača ovoga mračnoga svijeta, protiv zlih duhova po nebesima.
13
Zbog toga posegnite za svom opremom Božjom da uzmognete odoljeti u dan zli i održati se kada sve nadvladate.
14
Držite se dakle! Opašite bedra istinom, obucite oklop pravednosti,
15
potpašite noge spremnošću za evanđelje mira!
16
U svemu imajte uza se štit vjere: njime ćete moći ugasiti ognjene strijele Zloga.
17
Uzmite i kacigu spasenja i mač Duha, to jest Riječ Božju.
18
Svakovrsnom se molitvom i prošnjom u svakoj prigodi u Duhu molite. Poradi toga i bdijte sa svom ustrajnošću i molitvom za sve svete,
19
i za me, da mi se otvore usta i dade riječ hrabro obznaniti otajstvo evanđelja
20
kojeg sam poslanik u okovima, da se ohrabrim o njemu kako treba govoriti.
21
A da i vi znate što je sa mnom, kako mi je, o svemu će vas obavijestiti Tihik, ljubljeni brat i vjerni poslužitelj u Gospodinu.
22
Njega šaljem k vama baš zato da znate kako smo i da ohrabri srca vaša.
23
Mir braći i ljubav, s vjerom, od Boga Oca i Gospodina Isusa Krista!
24
Milost sa svima koji ljube Gospodina našega Isusa Krista - u neraspadljivosti.