Poslanica Efžanima Glava 3 - Biblija Online

1
Radi toga ja, Pavao, sužanj Krista Isusa za vas pogane...
2
Zacijelo ste čuli za rasporedbu milosti Božje koja mi je dana za vas:
3
objavom mi je obznanjeno otajstvo, kako netom ukratko opisah.
4
Čitajući to, možete dokučiti kako ja shvaćam Kristovo otajstvo,
5
koje nije bilo obznanjeno sinovima ljudskim drugih naraštaja. Ono je sada u Duhu objavljeno svetim njegovim apostolima i prorocima:
6
da su pogani subaštinici i "sutijelo" i sudionici obećanja u Kristu Isusu - po evanđelju,
7
kojega postadoh poslužiteljem darom milosti Božje koja mi je dana djelotvornošću snage njegove.
8
Meni, najmanjemu od svih svetih, dana je ova milost: poganima biti blagovjesnikom neistraživog bogatstva Kristova
9
i osvijetliti rasporedbu otajstva, pred vjekovima skrivena u Bogu, koji sve stvori,
10
da sada - po Crkvi - Vrhovništvima i Vlastima na nebesima bude obznanjena mnogolika mudrost Božja
11
zasnovana - po naumu o vjekovima - u Kristu Isusu Gospodinu našemu.
12
U njemu, s pouzdanjem po vjeri u njega, imamo slobodan pristup.
13
Zato ne klonite, molim, s nevolja mojih za vas! One su slava vaša!
14
Zato prigibam koljena pred Ocem,
15
od koga ime svakom očinstvu na nebu i na zemlji:
16
neka vam dadne po bogatstvu Slave svoje ojačati se po Duhu njegovu u snazi za unutarnjeg čovjeka
17
da po vjeri Krist prebiva u srcima vašim te u ljubavi ukorijenjeni i utemeljeni
18
mognete shvatiti sa svima svetima što je Dužina i Širina i Visina i Dubina
19
te spoznati nadspoznatljivu ljubav Kristovu da se ispunite do sve Punine Božje.
20
Onomu pak koji snagom u nama djelatnom može učiniti mnogo izobilnije nego li mi moliti ili zamisliti -
21
Njemu slava u Crkvi i u Kristu Isusu za sva pokoljenja vijeka vjekovječnoga! Amen.