Poslanica Efžanima Glava 1 - Biblija Online

1
Pavao, po volji Božjoj apostol Krista Isusa: svetima koji su u Efezu i vjernima u Isusu Kristu.
2
Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista!
3
Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, on koji nas blagoslovi svakim blagoslovom duhovnim u nebesima, u Kristu.
4
Tako: u njemu nas sebi izabra prije postanka svijeta da budemo sveti i bez mane pred njim;
5
u ljubavi nas predodredi za posinstvo, za sebe, po Isusu Kristu, dobrohotnošću svoje volje,
6
na hvalu Slave svoje milosti. Njome nas zamilova u Ljubljenome
7
u kome, njegovom krvlju, imamo otkupljenje, otpuštenje prijestupa po bogatstvu njegove milosti.
8
Nju preobilno u nas uli zajedno sa svom mudrošću i razumijevanjem
9
obznanivši nam otajstvo svoje volje po dobrohotnom naumu svojem što ga prije u njemu zasnova
10
da se provede punina vremena: uglaviti u Kristu sve - na nebesima i na zemlji.
11
U njemu, u kome i nama - predodređenima po naumu Onoga koji sve izvodi po odluci svoje volje - u dio pade
12
da budemo na hvalu Slave njegove - mi koji smo se već prije nadali u Kristu.
13
U njemu ste i vi, pošto ste čuli Riječ istine - evanđelje spasenja svoga - u njemu ste, prigrlivši vjeru, opečaćeni Duhom obećanim, Svetim,
14
koji je zalog naše baštine: otkupljenja, posvojenja - na hvalu Slave njegove.
15
Zato i ja, otkad sam čuo za vašu vjeru u Gospodinu Isusu i za ljubav prema svima svetima,
16
ne prestajem zahvaljivati za vas i sjećati vas se u svojim molitvama:
17
Bog Gospodina našega Isusa Krista, Otac Slave, dao vam Duha mudrosti i objave kojom ćete ga spoznati;
18
prosvijetlio vam oči srca da upoznate koje li nade u pozivu njegovu, koje li bogate slave u baštini njegovoj među svetima
19
i koje li prekomjerne veličine u moći njegovoj prema nama koji vjerujemo: ona je primjerena djelotvornosti sile i snage njegove
20
koju na djelu pokaza u Kristu, kad ga uskrisi od mrtvih i posjede sebi zdesna na nebesima
21
iznad svakog Vrhovništva i Vlasti i Moći i Gospodstva i svakog imena imenovana ne samo na ovom svijetu nego i u budućemu.
22
Sve mu podloži pod noge, a njega postavi - nad svime - Glavom Crkvi,
23
koja je Tijelo njegovo, punina Onoga koji sve u svima ispunja.