2. poslanica Timoteju Glava 3 - Biblija Online

1
A ovo znaj: u posljednjim danima nastat će teška vremena.
2
Ljudi će doista biti sebeljupci, srebroljupci, preuzetnici, oholice, hulitelji, roditeljima neposlušni, nezahvalnici, bezbožnici,
3
bešćutnici, nepomirljivci, klevetnici, neobuzdanici, goropadnici, neljubitelji dobra,
4
izdajice, brzopletnici, naduti, ljubitelji užitka više nego ljubitelji Boga.
5
Imaju obličje pobožnosti, ali snage su se njezine odrekli. I njih se kloni!
6
Od njih su doista oni što se uvlače u kuće i zarobljuju ženice, natovarene grijesima, vodane najrazličitijim strastima:
7
one uvijek uče, a nikako ne mogu doći do spoznaje istine.
8
Kao što se Janes i Jambres suprotstaviše Mojsiju, tako se i ovi, ljudi pokvarena uma, u vjeri neprokušani, suprotstavljaju istini.
9
Ali neće više napredovati jer bezumlje će ovih postati očito, kako se to i onima dogodilo.
10
A ti si pošao za nmom u poučavanju, u ponašanju, u naumu, u vjeri, u strpljivosti, u ljubavi, u postojanosti;
11
u progonstvima, u patnjama koje su me zadesile u Antiohiji, u Ikoniju, u Listri. Kakva li sam progonstva podnio! I iz svih me izbavio Gospodin!
12
A i svi koji hoće živjeti pobožno u Kristu Isusu, bit će progonjeni.
13
Zli pak ljudi i vračari napredovat će sve više u zlu - kao zavodnici i zavedeni.
14
Ti, naprotiv, ostani u onome u čemu si poučen i čemu si vjeru dao, svjestan od koga si sve poučen
15
i da od malena poznaješ Sveta pisma koja su vrsna učiniti te mudrim tebi na spasenje po vjeri, vjeri u Kristu Isusu.
16
Sve Pismo, bogoduho, korisno je za poučavanje, uvjeravanje, popravljanje, odgajanje u pravednosti,
17
da čovjek Božji bude vrstan, za svako dobro djelo podoban.