1. poslanica Korinćanima Glava 1 - Biblija Online

1
Pavao, po Božjoj volji pozvan za apostola Krista Isusa, i brat Sosten
2
Crkvi Božjoj u Korintu - posvećenima u Kristu Isusu, pozvanicima, svetima, sa svima što na bilo kojemu mjestu prizivlju ime Isusa Krista, Gospodina našega, njihova i našega.
3
Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista!
4
Zahvaljujem Bogu svojemu svagda za vas zbog milosti Božje koja vam je dana u Kristu Isusu:
5
u njemu se obogatiste u svemu - u svakoj riječi i svakom spoznanju.
6
Kako li se svjedočanstvo o Kristu utvrdilo u vama
7
te ne oskudijevate ni na jednom daru čekajući Objavljenje Gospodina našega Isusa Krista!
8
On će vas učiniti i postojanima do kraja, besprigovornima u Dan Gospodina našega Isusa Krista.
9
Vjeran je Bog koji vas pozva u zajedništvo Sina svojega Isusa Krista, Gospodina našega.
10
Zaklinjem vas, braćo, imenom Gospodina našega Isusa Krista: svi budite iste misli; neka ne bude među vama razdora, nego budite savršeno istog osjećanja i istog mišljenja.
11
Jer Klojini mi, braćo moja, o vama rekoše da među vama ima svađa.
12
Mislim to što svaki od vas govori: "Ja sam Pavlov", "A ja Apolonov", "A ja Kefin", "A ja Kristov".
13
Zar je Krist razdijeljen? Zar je Pavao raspet za vas? Ili ste u Pavlovo ime kršteni?
14
Hvala Bogu što ne krstih nikoga od vas, osim Krispa i Gaja;
15
da ne bi tko rekao da ste u moje ime kršteni.
16
A da, krstih i Stefanin dom. Inače ne znam krstih li koga drugoga.
17
Jer ne posla me Krist krstiti, nego navješćivati evanđelje, i to ne mudrošću besjede, da se ne obeskrijepi križ Kristov.
18
Uistinu, besjeda o križu ludost je onima koji propadaju, a nama spašenicima sila je Božja.
19
Ta pisano je: Upropastit ću mudrost mudrih, i odbacit ću umnost umnih.
20
Gdje je mudrac? Gdje je književnik? Gdje je istraživač ovoga svijeta? Zar ne izludi Bog mudrost svijeta?
21
Doista, kad svijet u mudrosti Božjoj Boga ne upozna mudrošću, svidjelo se Bogu ludošću propovijedanja spasiti vjernike.
22
Jer i Židovi znake ištu i Grci mudrost traže,
23
a mi propovijedamo Krista raspetoga: Židovima sablazan, poganima ludost,
24
pozvanima pak - i Židovima i Grcima - Krista, Božju snagu i Božju mudrost.
25
Jer ludo Božje mudrije je od ljudi i slabo Božje jače je od ljudi.
26
Ta gledajte, braćo, sebe, pozvane: nema mnogo mudrih po tijelu, nema mnogo snažnih, nema mnogo plemenitih.
27
Nego lude svijeta izabra Bog da posrami mudre, i slabe svijeta izabra Bog da posrami jake;
28
i neplemenite svijeta i prezrene izabra Bog, i ono što nije, da uništi ono što jest,
29
da se nijedan smrtnik ne bi hvalio pred Bogom.
30
Od njega je da vi jeste u Kristu Isusu, koji nama posta mudrost od Boga, i pravednost, i posvećenje, i otkupljenje,
31
da bude kako je pisano: Tko se hvali, u Gospodu neka se hvali.