STATISTIKA ŽUPE ZA 2009. GODINU

U 2009. godini bilo je:

19 Krštenja 16 Prvopričesnika 15 Krizmanika
LANA MILANOVIĆ
VALENTINO ŠOKO
TEA GELIĆ
LANA ČURČIĆ
MILA ČUBELA
KRISTINA ZLATKOVIĆ
ALEKSANDAR TOŠANOVIĆ
MILAN LUKIĆ
ANA PRANJKOVIĆ
MARIJA MAGDALENA KUSTURA
RENE ČULIĆ
IVONA PALAVRA
ANNALENA JOZIĆ
MATEA BLAŽEVIĆ
TEO MARKOVIĆ
LEON PAURIĆ
LAURA HLUPIĆ
VALENTINA KISIĆ
ANA KOKIĆ
 
LUKA BOŠNJAKOVIĆ
ROMANO GRBEŠIĆ
HRVOJE JURIĆ
NINA BRNIĆ
MARTINA POPOVIĆ
ANTO PALAVRA
IRIS BLAŽEVIĆ
PERO PRANJKOVIĆ
ANNALENA PALAVRA
TEA ILIČIĆ
MILA ČUBELA
KRISTINA ZLATKOVIĆ
ALEKSANDAR TOŠANOVIĆ
SLAVEN IVAN KISIĆ
ILIJA RAŠIĆ
IVAN RAŠIĆ
 
GABRIJELA AČKAR
ANĐELA AKRAPOVIĆ
MATEA AKRAPOVIĆ
RAHELA AKRAPOVIĆ
IVANA HRGIĆ
BRIGITA KRIŠTO
NIVES LUČIĆ
DARIO MIJAČ
MARIJANA MITROVIĆ
MARKO POJAVNIK
SANDRO POPOVIĆ
IVANA ŠUTIĆ
DANIJEL UDILJAK
FLORIAN ZIMMERMANN
SLAVEN IVAN KISIĆ
 
56 Umrlih 7 Vjenčanja
PERO BILIĆ, umro 04. siječnja
TOMISLAV PETROVIĆ,umro 17.siječnja
PERO ŠESTAN, umro 30. siječnja
ANTO JURIĆ, umro 31. siječnja
EMIL JEKAUC, umro 31. siječnja
ANA KUSTURA, umrla 21. veljače
ANA TOTIĆ, umrla 25. veljače
DANICA GERBEZA, umrla 27. veljače
EMA BOŠKIĆ, umrla 08. ožujka
TADIJA PARADŽIK, umro 03. ožujka
MIROSLAVA BODUL, umrla 12. ožujka
ANA VRDOLJAK, umrla 14. ožujka
ZVONIMIR VELJAČA, umro 14. ožujka
NADA LUKIN, umrla 18. ožujka
JELENA JURIĆ, umrla 19. ožujka
NIKOLA LOINA, umro 18. ožujka
MILKA JAJČEVIĆ, umrla 19. ožujka
FRANJO MARKOVIĆ, umro 29. ožujka
ALEKSA VLADIMIR KULIER,umro 30.3.
EDUARD GRIL, umro 24. travnja
ANKICA TELBAN, umrla 27. travnja
MARKO MARKOVIĆ, umro 30. travnja
PETAR KREZIĆ, umro 09. svibnja
MARIJA ČURČIĆ, umrla 13. svibnja
RUŽA MARKOVIĆ, umrla 29. svibnja
ZDRAVKO EGIĆ, umro 04. lipnja
MIRKO MARKOVIĆ, umro 10. lipnja
ZORKA LONČAR, umrla 12. lipnja
ZORKA ANIĆ, umrla 18. lipnja
KATARINA NOVAK, umrla 20. lipnja
KATARINA JERKOVIĆ, umrla 21. lipnja
ZVONIMIR JURČEVIĆ, umro 01. srpnja
JELA SAVIĆ, umrla 01. srpnja
IVAN KOVAČEVIĆ, umro 07. srpnja
JERONIM JUREŠIĆ, umro 16. srpnja
NIKO BRNADA, umro 25. srpnja
DRAGICA UZUNOVIĆ, umrla 26. srpnja
LJUBICA JURIĆ, umrla 05. kolovoza
TEREZIJA MATIĆ, umrla 06. kolovoza
NIKOLA ŠIMIĆ, umro 06. kolovoza
ZVONIMIR HRGIĆ, umro 26. kolovoza
DRAGICA VOJNOVIĆ,umrla 28.kolovoza
VESELJKO PALAVRA, umro 16. rujna
JOSIP KLAJIĆ, umro 16. rujna
MILICA TANASIĆ, umrla 20. rujna
PETAR ČARAPOVIĆ, umro 29. rujna
STJEPAN JURIŠIĆ, umro 11. listopada
IVKA BLAŽEVIĆ, umrla 4. studenog
MIRJANA KELAVA, umrla 4. studenog
ANĐA AKRAPOVIĆ, umrla 4. studenog
FRANCISKA BLAŽEVIĆ, umrla 10.stude.
FRANJO ANDRIJANOVIĆ,umro 18.stud.
JAKOV OREČ, umro 9. prosinca
DRAGO AKRAPOVIĆ, umro 17. prosinc.
MARIJA JURIĆ, umrla 19. prosinca
IVO GELIĆ, umro 20. prosinca
MLADEN ZEC i IVANA ČUTURIĆ,
vjenčani 16. svibnja 2009.

DANIJEL UDILJAK i VANJA KRIŠTO,
vjenčani 25. srpnja 2009.

ROBERT KUSTURA i SANJA JURIĆ,
vjenčani 02. kolovoza 2009.

SLAVEN IVAN KISIĆ i SNJEŽANA ROKIĆ,
vjenčani 08.kolovoza 2009.

LJUBOMIR ANDRIJAŠEVIĆ i JELENKA TOMAS,
vjenčani 09. kolovoza 2009.

DARKO JOZIĆ I ANITA GRBAVAC,
vjenčani 29. kolovoza 2009.

MARIO KOKIĆ I ALEKSANDRA KALINIĆ,
vjenčani 27. prosinca 2009.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kategorija: